0
2
:
0
0
Få 15% rabat
Er det svært at beslutte dig?
Hvis du fuldfører din ordre indenfor 15 minutter giver vi dig yderligere 15% på din odre. Er det nemmere at beslutte dig nu?
Denne rabat kan ikke kombineres med andre andre rabatter/kampagner

Vi forstår dine behov
- for et bedre arbejdsliv -


Vores eksperter
hjælper dig med
alt til
arbejdspladsen fra A til Å


Hurtig levering
og fri fragt
fra kr. 4.000,-


Chat

Om Sono Danmark

 

Sono er den komplette leverandør af indretninger til de danske arbejdspladser. Det gælder både kontormøbler, garderobeskabe, lager- og værkstedsindretninger samt reoler og udstyr til transport og varehåndtering. 
 
Vi er en komplet leverandør af det du har behov for på din arbejdsplads, og har som mission at gøre din arbejdsplads bedre. Uanset om du skal indrette et nyt kontor, et værksted eller en større industrivirksomhed er Sono din rette partner. Ingen ordre er for lille og ingen ordre er for stor. Vi sætter en ære i at levere hurtigt, effektivt og til markedets bedste priser. 
 
Sono henvender sig til virksomheder i både den private og offentlige sektor (intet privat salg).
 
Kontaktinformation
Sono Danmark A/S
Thrigesvej 37a
7430 Ikast
Mail: support@sono.dk
Tlf.: +45 9725 2888
 
Telefontid: Mandag – Torsdag kl. 08.00-16.00 / Fredag kl. 08.00 - 13.00
 
Udstilling
Efter forudgående aftale er du velkommen til at besigtige udvalgte eller de fremskaffede produkter til dit projekt på vores kontor i Ikast. 
 
Sådan bestiller du i vores webshop
For at foretage et køb på sono.dk skal du gøre følgende:
1.  Find den eller de varer du ønsker at bestille og læg i indkøbskurven.
2.  Gå til kassen og indtast de nødvendige oplysninger du bliver bedt om, herunder CVR eller EAN nummer. 
3.  Vælg betalingsmetode.
4.  Godkend salgsbetingelserne.
5.  Kontroller at alle oplysningerne er korrekte på opsummeringssiden og godkend derefter købet.
 
Hvordan finder jeg det rette produkt?
For at hjælpe dig med at finde det produkt du leder efter, kan du se på de forskellige kategorier øverst på forsiden. Kategorierne er inddelt med underkategorier som leder dig til den ønskede varetype. På alle produktlister vil du derudover kunne sortere varer på pris og tilgængelighed. Du vil også finde et udvalg relaterede produkter. Det er tilbehør til det valgte produkt eller som kunne være et alternativ eller et alternativ. 
Hvis du ved præcist hvad du leder efter, kan du også bruge vores søgefunktion som du finder helt i toppen af siden. For at søge skal du skrive søgeordene eller varenummeret i søgefeltet og klik “Søg” for at se relevante produkter og sider. 
 
På sono.dk kan du bestille kontormøbler, kontorinventar, lagerindretning, værkstedsindretning, garderobeskabe, stålskabe, møbler til skole og børnehave samt udstyr for transport og varehåndtering. Hvis du har forespørgsler om varer som ikke er på webshoppen, er du altid velkommen til at kontakte os på support@sono.dk eller tlf. 97252888. 
 
Forretningsetiske retningslinjer
Denne beskrivelse er først og fremmest et værktøj til at beskrive og påvirke adfærden og kulturen hos Sono. Integritet, ærlighed og pålidelighed er grundelementer internt i Sono og i forhold til alle vores interessenter. Disse holdninger ligger til grund for vores adfærd. Vi skal optræde og behandle folk pænt og med respekt. Sono skal drive sin virksomhed på en etisk og samfundsansvarlig måde. Et godt og pålideligt omdømme er afgørende for vores virksomhed. Vores omdømme er central i måden vi driver vores virksomhed. Herunder i forhold til vores kunderelationer, rekruttering samt fastholdelse af vores ansatte. Det sikrer troværdighed overfor vores interessenter.
Vores relationer internt og eksternt skal være præget af åbenhed og tillid. Firmaets forretningsetiske retningslinjer gælder for firmaets bestyrelsesmedlemmer, ledere, medarbejdere samt alt ad hoc personale, konsulenter, agenter og andre som optræder på vegne af Sono. Det forventes at koncernens leverandører følger de etiske standarder som modsvarer Sono's etiske retningslinjer. Alle skal gøres bekendt med retningslinjerne. Det er et lederansvar at sørge for at retningslinjer bliver gennemgået, kommunikeret og overholdt. Retningslinjerne skal formidles til alle ansatte og foreligge ved alle fremtidige ansættelses- og ad hoc-/konsulentaftaler. Ved indgåelse af agentaftaler, distributøraftaler, andre repræsentationsaftaler og leverandøraftaler skal koncernens forretningsetiske retningslinjer foreligge samhandelsaftalen. 
 
 
Interne virksomheds forhold
 
Menneskerettigheder og menneskesyn
Sono støtter og respekterer internationale anerkendte menneskerettigheder. Vi accepterer ikke diskriminering af nogen art, for eksempel på grund af køn, race eller religion. Sono er imod enhver form for menneskehandel.
 
Personalepolitik - Arbejdsmiljø
Sono skal være et godt og udviklende sted at arbejde, samt have et inkluderende arbejdsmiljø. Vi skal optræde med respekt og integritet overfor vores kollegaer og andre vi møder i vores arbejde. Diskriminering, mobning og lignende adfærd vil ikke blive tolereret.
 
Helse og sikkerhed
Vores ansattes sikkerhed er det vigtigste for os. Helse og sikkerhed skal varetages på en sådan måde at der skabes høj trivsel og et sundt arbejdsmiljø.
 
Miljø
Sono skal være et ansvarligt firma i forhold til hvordan vi påvirker det ydre miljø. Det betyder at vi skal arbejde på at reducere direkte og indirekte skadelig påvirkning på det ydre miljø, herunder udslip af CO2 som følge af virksomheden engagementer.
 
Interessekonflikt – habilitet
Sono skal vise respekt for den enkelte medarbejders ret til privatliv og private interesser. Alle medarbejdere forventes at være loyale overfor koncernen og koncernens interesser. En medarbejder må ikke deltage i økonomiske eller forretningsmæssige aktiviteter, hvis der kan opstå interessekonflikt mellem koncernens interesser og hans eller hendes personlige eller nærtstående tredjeparts interesser.
 
Tavshedspligt
Vi har tavshedspligt om alle forretningsforhold og andre forhold som kan give udenforstående adgang til tavshedsbelagt information. I udgangspunktet er alle forretningsforhold som ikke er publiceret offentligt, belagt med tavshed.
 
Immaterielle værdier
Sono's immaterielle værdier er vigtige for os. De består blandt andet af vores viden, vores ideer, strukturer og måder at arbejde på. Disse værdier skal der værnes om og forvaltes til firmaets bedste. Samtidig skal vi vise respekt for andres tilsvarende værdier.
 
Politisk aktivitet
Sono er partipolitisk neutral og støtter ingen politiske partier eller deres kandidater. Vi forbeholder os midlertidig retten til at deltage i den offentlige debat, hvor dette har forretningsmæssig betydning for virksomheden.
 
Til vores interessenter
 
Retfærdig konkurrence og konkurrencelovgivning
Sono skal konkurrere på en hæderlig og etisk ansvarlig måde, indenfor rammerne for konkurrencereglerne som gælder i markedet hvor virksomheden opererer.
 
Kunder
Alle vores kunder skal behandles med respekt og integritet. Vi skal varetage kundens behov på bedst mulig måde indenfor de forretningsmæssige og - etiske retningslinjer som gælder for Sono.
 
Leverandører
Leverandørerne skal behandles upartisk og retfærdigt. Som leverandør til Sono kan de være sikre på at de konkurrerer på samme lige vilkår som andre udbydere.
 
Samfundet
Sono skal være en ansvarlig koncern, både i forhold til sine medarbejdere og i forhold til sine omgivelser. Sono skal vise respekt for kulturer og religioner i de lande vi opererer i.
 
Korruption
Korruption undergraver alle former for forretningsvirksomhed og fri konkurrence. Det er ødelæggende for omdømmet og udsætter selskabet og den enkelte for risiko. Sono tager afstand fra alle former for korruption.
 
Gaver
Der skal udvises varsomhed med at give og tage imod gaver eller andre ydelser som kan påvirke forretningsmæssige beslutninger.
 
 
Opfølgning og behandling af afvigelser
 
Varsling af afvigelse
En del af temaerne som tages op i disse retningslinjer, kan have nogle vanskelige dilemmaer. Medarbejdere som kommer i situationer som medfører etiske dilemmaer eller situationer hvor man opdager forhold som ikke er i overensstemmelse med koncernens forretningsetiske retningslinjer, skal tages op med nærmeste leder.
 
Love & regler
 
Efterleve love og regler
Sono er underlagt danske og internationale love, regler og konventioner. Nogle af de danske lovreguleringer gælder også udenfor landets grænser, blandt andet straffelovens bestemmelser om korruption og påvirkningshandel. Alle love og regler som gælder i forbindelse med, direkte eller indirekte, det arbejde som udføres af eller på vegne af Sono, skal efterleves. 
Opstår der situationer i grænselandet mellem love, retningslinjer og rammer, er det vigtigt at have åbenhed omkring situationen og diskutere den med nærmeste leder. Det er en leders ansvar at de love, regler, retningslinjer og rammer som gælder er instrueret til de ansatte. Efterlevelse af disse retningslinjer er et ledelsesansvar, uden at dette fritager den enkelte for sit personlige ansvar.
 
Konsekvenser af overtrædelser
Brud på firmaets etiske regler eller relevante lovbestemmelser kan medføre disciplinære tiltag eller opsigelse og kan blive rapporteret til relevante myndigheder.
 
 
Tillægsinformation
 
 
Rettigheder knyttet til retningslinjerne
Sono's forretningsetiske retningslinjer er et udtryk for firmaets grundlæggende principper og forretningsførelse. Retningslinjerne er ikke udfyldende og giver ingen rettigheder til nogen af koncernens interessenter.

Ring til os på
9725 2888

Kundeservice

Inspiration

Log ind

Indkøbskurv

Ring til os på
9725 2888

Indkøbskurven er tom

1. Fakturaadresse
{{ errors.first('payment[orgNumber]') }}
{{ errors.first('billing[company]') }}
{{ errors.first('billing[firstname]') }}
{{ errors.first('billing[lastname]') }}
{{ errors.first('billing[email]') }}
{{ errors.first('billing[postcode]') }}
{{ errors.first('billing[city]') }}
{{ errors.first('billing[telephone]') }}
1.1 Leveringsadresse:
{{ errors.first('shipping[firstname]') }}
{{ errors.first('shipping[lastname]') }}
{{ errors.first('shipping[postcode]') }}
{{ errors.first('shipping[city]') }}
{{ errors.first('shipping[telephone]') }}
2. Leveringsform
{{ errors.first('shipping_method') }}
{{ errors.first('shipping[agreementnumber]') }}
{{ errors.first('shipping[transporter]') }}
3. Betalingsmetode
{{ errors.first('payment[method]') }}
{{ errors.first('payment[ean]') }}
{{ errors.first('payment[email]') }}
4. Godkend ordre
Produkt
Antal
Subtotal
{{ cart_item.name }}
{{ cart_item.qty }}
{{ cart_total.title }}
{{ errors.first('agreement') }}

Visa MasterCard Maestro HTTPS

Rabatkode

Indkøbskurv

Indkøbskurven er tom

-{{ getDiscountPercentage(item) }}%

á  {{ formatPrice(item.price, false) }}
{{ formatPrice(getBaseRowTotal(item), false) }} {{ formatPrice(getFinalRowTotal(item), false) }}