0
3
:
0
0
Få 10% rabat her og nu!
Din rabat er aktiveret
Svær beslutning?
Hvis du bestiller inden for de næste 30 minutter, giver vi dig en 10% rabat på din ordre. Nu er det let at træffe en hurtig beslutning!
Denne rabat bliver ikke kombineret med andre rabatter.

Ring til os på
9725 2888

Kundeservice

Log ind

Shopping Cart
Kurv

Inventar til din arbejdsplads


Hurtig levering
og fri fragt
fra kr. 4.000,-


Kun salg til 
B2B og B2G


Betingelser

Tilbake til kundeservice
1.Indledning

Sono er en komplet leverandør af indretninger til danske arbejdspladser, når det gælder kontormøbler, garderobeskabe, lagerindretninger, værkstedsindretninger, reoler og udstyr for transport og varehåndtering til den offentlige og private sektor. Derudover tilbyder vi et stort sortiment i skolemøbler til børnehave og skole. Aftalen mellem køber og sælger består af oplysningerne sælgeren giver om købet i bestillingsløsningen i webshoppen (herunder blandt andet oplysninger om varens art, mængde, kvalitet, andre egenskaber, pris og leveringsbetingelser), eventuel direkte korrespondance mellem parterne (for eksempel e-mail) samt disse salgsbetingelser. Ved modstrid mellem 1) oplysningerne sælgeren har givet om købet i bestillingsløsningen i webshop, 2) direkte korrespondance mellem parterne og 3) vilkårene i salgsbetingelserne, går direkte korrespondance mellem parterne og oplysningerne givet i bestillingsløsningen foran salgsbetingelserne, så frem det ikke strider mod bindende lovgivning.

Sono henvender sig til virksomheder som er registreret med et CVR eller EAN nummer og sælger ikke direkte til privatpersoner.

2.Persondatapolitik

Vi og vores kunder er optaget af at vi håndterer personoplysninger på en betryggende måde. For at vi skal kunne indgå en aftale med dig, behøver vi blandt andet dit navn, adresse, telefonnummer samt e-mail. Dette er informationer vi behøver for at kunne levere varer til dig samt for at kontakte dig om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er desuden pålagt at opbevare denne information i forbindelse med regnskabsføring, afgiftshåndtering og eventuelle garanti-/returhåndteringer, således kan denne historik ikke slettes. Alle personoplysninger lagres, men håndteres dog i tråd med det beskrevne i EU's forordning for persondata, The General Pretection Regulation (GDPR). Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi, Sono Danmark A/S, CVR.nr. 29153205, indsamler og behandler. 

3.Salgsbetingelser

 

3.1 Parterne

Sælger er:

Firmanavn:     Sono Danmark A/S

Adresse:        Thrigesvej 37a, 7430 Ikast

E-mail:           support@sono.dk

Telefon:         9725 2888

Cvr:               29153205

Køber er den virksomhed, tilkendegivet ved virksomhedens CVR eller EAN nummer, det bestilles på vegne af. Sælger forudsætter at den som foretager en bestilling på vegne af en virksomhed som har bemyndigelse til det. Sælger kan ikke stå til ansvar hvis dette ikke er tilfældet. Sælger omtales i det følgende som “SONO”, “sælger”, “vi”, “os”, ”vor” eller “vores”. Køber bliver i det følgende benævnt “køber”, “du”, “dig”, “din“ eller “dit”.

3.2 Priser

Alle vores priser vises som standard eksklusive fragt, moms og købers betalingsomkostninger. Alternativt kan du vælge at se priserne inklusive moms. Priserne er dagspriser og er opgivet i danske kroner. Sono ændrer priserne på produkterne ud fra ændringer i valutakurser, nye priser fra vores producenter og den generelle omkostnings-/prisudvikling. Prisændringer den ene eller anden vej påvirker ikke allerede bekræftede ordrer. Fremsendte skriftlige tilbud fra Sono gælder i 1 måned, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Ved store ændringer i råvarepriser, valutakurser eller anden Force Majeure som SONO ikke er herre over, kan Sono vælge at annullere sit tilbud.

3.3 Aftaleindgåelse

Aftalen er bindende for begge parter når din bestilling er registreret på vores server (datamaskine). En part er alligevel ikke bundet af aftalen hvis der har forekommet skrive- eller tastefejl i tilbuddet fra sælgeren i bestillingsløsningen i webshop eller i køberens bestilling, og den anden part indså eller burde have indset at der forelå en fejl. Ved hver bestilling skal du acceptere vilkårene i vores handelsbetingelser. Du opfordres til at læse betingelser og vilkår grundigt, og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver dig. Alle aftaler indgås på dansk.

3.4 Ordrebekræftelse

Når du har godkendt købet i webshoppen, vil du modtage en foreløbig bekræftelse på din bestilling på e-mail. Din bestilling vil så videresendes fra webshop til en af vores ordrebehandlere, som vil kvalitetssikre din bestilling og sende dig en endelig ordrebekræftelse. Kvalitetssikringen består i at kontrollere at vi er leveringsdygtige i tråd med din bestilling, at vi har tilfredsstillende information om leveringsadresse samt at virksomheden det bestilles på vegne af har tilfredsstillende kreditværdighed (gælder ved valg af faktura som betalingsform).

3.5 Betalingsbetingelser

Virksomheder kan vælge at betale efter levering med faktura. Ved fakturering gælder betaling 20 dage netto kontant, og Sono forbeholder sig retten til forlods at foretage kreditcheck. Ved for sen indbetaling opkræves rykkegebyr på kr.100,- pr rykker plus morarente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Sono har ejendomsret/salgspant i de solgte varer som sikkerhed for sit krav på købssummen samt evt. renter og omkostninger. Når købesummen er modtaget, overdrages ejendomsretten til kunden.

På www.sono.dk kan du også vælge at betale med de betalingskort som vises når du bliver bedt om at angive betalingsmetode. Ved betaling med kreditkort vil lov om kreditkøb gælde. Betaling med kort er trygt og enkelt. Du taster dit kortnummer ind, udløbsdato og en verificeringskode (CVV2) og kan derefter vente på leveringen.

Vi samarbejder tæt med betalingstjenesten Bambora for MobilePay eller kort. Bambora er en af Danmarks største leverandører af såsanne betalingstjenester. Alt foregår i trygge rammer og inden får fysisk dit kortnummer gennem betalingsprocessen.

Vi tager ingen gebyrer ved betaling med kort. Beløbet reserveres på kortet ved bestilling og trækkes fra kortet samme dag som varen afsendes. Ved eventuel kreditering af hele eller dele af en ordre som oprindeligt er betalt med kreditkort, vil krediteringen normalt føres tilbage til samme kortnummer og ikke som direkte udbetaling til bankkonto.

3.6 Leveringstid

I webshoppen informeres der om en vare er tilgængelig på lager, og om forventet leveringstid. Transporttiden er afhængig af varens beskaffenhed, bestillingens størrelse, samt hvor i landet varerne skal leveres. Vi definerer derfor leveringstid som afsendelsestidspunkt fra vores lager. Normalt sendes lagerførte varer samme dag eller op til 2 dage efter indkommen ordre. Enkelte varer eller projekt salg har længere leveringstid. Tag kontakt på telefon 9725 2888 eller send e-mail til support@sono.dk hvis du ønsker at aftale en speciel leveringstid. Når Sono har modtaget og registreret din ordre, vil den enkelte vare blive reserveret til dig i vores system. Således kan Sono garantere at ”først til mølle” også får først leveret, selv om andre varer på den samme ordre ikke er leveringsklare.

3.7 Forsinkelse

Forsinket levering giver ikke køber ret til erstatning eller annullering uden at dette er skriftligt accepteret af Sono.

3.8 Montering, fragt og levering

Det beskrives normalt på en vare, om produktet leveres monteret eller ej. Hvis produktets karakter kræver det, inkluderes de nødvendige betjenings- og installationsinstruktioner.

Sono sender til hele Danmark. Har du spørgsmål om levering udenfor Danmark, kan du kontakte salgsafdelingen på support@sono.dk eller telefon 9725 2888. Hvis ikke andet er aftalt, gælder INCOTERMS 2010, DAP (Delivery at Place) modtagerens adresse på gadeniveau, ”dør-til-dør”. Montage eller anden godshåndtering på modtagerens adresse, er ikke inkluderet medmindre dette er specificeret i en skriftlig aftale. Risikoen for varen går over til køberen når varen er overtaget af køberen i henhold til aftalen. Hvis køberen undlader at overtage en vare som er stilet til hans eller hendes rådighed efter aftalen, har køberen stadigvæk risikoen for tab eller skade som ikke skyldes egenskaber ved varen selv.

Hvis du har dine egne fragtaftaler, du ønsker at bruge, så lad os vide det, når du bestiller. Ved afhentning eller transport med Købers fragtselskab, gælder INCOTERMS 2010, FCA (Free Carrier/ frit leveret til købers transportør fra vores lager). Vi booker transporten med det ønskede transportfirma på køberens kundenummer, og køberen er ansvarlig for transportforsikring og eventuelle transportskader.

3.9 Undersøgelse af varen - varemodtagelse

Når du modtager varen, skal du i rimelig udstrækning undersøge om den svarer overens med bestillingen, om den er blevet skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen/emballage er skadet under transport, SKAL dette påskrives fragtbrevet ved modtagelse af varen. Bed chaufføren eller udleveringsstedet om at signere. Meld skaden skriftligt til os omgående og inden 7 dage med dokumentation i form af billeder eller lignende. Skader som ikke er anmærkes på fragtbrevet ved modtagelse berettiger ikke erstatning.

3.10 Returnering

Returnering af varer kan ikke ske uden foregående aftale med Sono. Ved eventuel aftalt returnering til Sono lager vil varens værdi blive fastsat til sælgers dækning af omkostninger (min. -25% af fakturabeløb). Varen skal være ubrugt og med original emballage. Køber betaler selv alle omkostninger og erstatning til sælger. Bestilte varer som ikke er en standard lagervare hos Sono, gælder returretten ikke.

Send venligst ikke varer retur uden først at have aftalt dette med Sono. Retur uden aftale krediteres ikke.

3.11 Reklamation ved mangler

Hvis der foreligger en mangel ved levering af varen, skal du indenfor rimelig og kort tid efter modtagelse, give os en tilbagemelding om manglen. Loven henviser til at du skal gøre ting “indenfor rimelig tid”. Sono tillader sig i denne sammenhæng at tolke dette som mindre end 7 dage fra du har modtaget varen. Hvis leverancen har en mangel og dette ikke skyldes dig - eller forhold på din side, skal vi vælge mellem at rette den manglende ordre, ombytning af varen - eller at kompensere manglen ved at give et prisafslag, hvis dette kan accepteres. Vi skal foretage udbedring eller ombytning indenfor rimelig tid. Udbedring eller ombytning skal foretages uden omkostninger og uden væsentlig ulempe for dig.

I tilfælde af fejlleverancer er Sono ikke ansvarlig for dækning af følgeomkostninger i forbindelse med montage eller demontering. herunder huslejetab, ind og udflytning af inventar, ændringer i installationer, driftstab, lønomkostninger eller andre ulemper.

Hvis du modtager fejlbehæftede eller mangelfulde varer i forhold til ordrebekræftelsen, og dette ikke skyldes at du har restordre liggende hos os, har vi egne rutiner for at håndtere dette så enkelt som mulig. Kontakt os snarest muligt på telefon eller send en e-mail direkte til support@sono.dk. Vi vil derefter undersøge hvad der er sket i sagen. Send venligst ikke varer retur, uden først at have en aftale med Sono.

3.12 Garanti

Sono yder som udgangspunkt minimum 2 års garanti for produktionsfejl. Godtgørelse ved godkendt reklamation vil stå i forhold til den nytte køber har haft af produktet siden levering.Hvis du reklamerer på en vare indenfor tidsfristen, har vi faste rutiner til at løse problemet så hurtigt som muligt. Kontakt os på telefon 9725 2888 eller send en e-mail direkte til support@sono.dk

3.13 Reservation

Vi tilstræber os i at give dig så korrekt information som muligt om vores produkter. Vi tager imidlertid forbehold om at skrive-/ trykfejl kan forekomme, noget som kan indebære at vi ikke kan levere i henhold til den information som er givet i vores webshop, i vores markedsføring eller på anden måde. Videre forbeholder vi os retten til at annullere din bestilling eller dele af denne, hvis produktet er udsolgt. Ved situationer med udsolgt vil du få melding om dette, eventuelt sammen med information om hvad vi kan tilbyde i stedet for. Du vil få muligheden for at acceptere vores nye tilbud med de ændringer vi angiver i forhold til din bestilling, eller annullere bestillingen.

På grund af produktionstekniske årsager, samt dataskærmens evne til at gengive farver, kan der forekomme farveafvigelse på varerne som vises i netbutikken. Der tages også forbehold om produkt- og konstruktionsændringer. Vi tager forbehold mod hændelser som ligger udenfor vores kontrol som f.eks. krig, jordskælv, oversvømmelser osv., også kaldet force majeure. Der tages desuden forbehold om prisændringer og det er prisen som fremkommer på ordrebekræftelsen som gælder. Vores ansvar er, uanset forhold, begrænset til varens fakturaværdi, og kan ikke belastes for evt. følge- eller meromkostninger.

3.14 Tvister

Enhver tvist eller uenighed, der måtte opstå mellem Sono og køber, herunder økonomiske mellemværender, skal endeligt og bindende over for parterne afgøres ved Sono's værneting i overensstemmelse med dansk ret. Ovennævnte værnetingsklausul skal dog ikke være til hinder for, at Sono sagsøger kunden ved dennes værneting.

Sono's ansvar er, uanset forhold, begrænset til fakturaværdi på selve varen. Sono tager forbehold for tekniske ændringer på produktet. De leverede varer forbliver Sono's ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.