Shopping Cart

Betingelser
1.Indledning

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på sono.dk og shop.sono.dk.

Er du forbruger, se: "Handelsbetingelser til forbrugerkøb (B2C)"

Er du en virksomhed med CVR-nr / det offentlige, se: "Handelsbetingelser til virksomheder med CVR-nr og det offentlige (B2B og B2G)"

 

 

Handelsbetingelser til forbrugerkøb

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på sono.dk.

Hjemmesidens ejer

Webshoppen ejes af:

Sono Danmark A/S

CVR.nr.: 29153205

Thrigesvej 37a 

7430 Ikast

97252888

support@sono.dk

 

AFTALEINDGÅELSE

Når du afgiver din ordre via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en ordrebekræftelse til din e-mail. Din bestilling behandles den efterfølgende hverdag af kundeservice, som vil kvalitetssikre din bestilling og sende dig den endelige ordrebekræftelse. Kvalitetssikringen består i at kontrollere at vi er leveringsdygtige i tråd med din bestilling og at vi har tilfredsstillende information om leveringsadresse. Når du har modtaget den endelige ordrebekræftelse, er der indgået en bindende aftale. Bemærk at I webshoppen informeres der om et produkt er tilgængelig på lager, og om forventet leveringstid. Transporttiden er afhængig af produktets beskaffenhed, bestillingens størrelse, samt hvor i landet produkterne skal leveres. Vi definerer derfor leveringstid som afsendelsestidspunkt fra vores lager. Normalt sendes lagerførte produkter samme dag eller op til 3 dage efter bestilling. Enkelte produkter eller projekt salg har længere leveringstid. Når Sono har modtaget og registreret din ordre, vil det enkelte produkt blive pre-reserveret til dig i vores system. Således kan Sono garantere at ”først til mølle” også får først leveret, selv om andre varer på den samme ordre ikke er leveringsklare.

 

BETALING

Sono Danmark A/S modtager følgende betalingsmidler:

MasterCard

Visa

Maestro

MobilePay

Beløbet for varerne trækkes først på din konto, når varerne afsendes. I forbindelse med dellevering trækkes kun det beløb svarende til den faktiske levering.

Hvis der er tale om en vare, der skal specialfremstilles f.eks. på specialmål, trækker vi beløbet, når udførelsen påbegyndes.

 

LEVERING 

Vi tilbyder kun levering til adresser i Danmark.

Vores leveringstid er 1-5 hverdage efter din bestilling er modtaget. Der kan dog forekomme længere leveringstider for særlige varegrupper. Ordrer indeholdende bestillingsvarer vil som udgangspunkt have en længere leveringstid. Du kan se den forventede leveringstid under den pågældende vare på vores hjemmeside.

Levering foregår ab fabrik. Hvis ikke andet er aftalt, gælder Incoterms 2020, DAP (Delivery at Place) modtagerens adresse på gadeniveau, ”dør-til-dør”. Montage eller anden godshåndtering på modtagerens adresse, er ikke inkluderet medmindre dette er specificeret i en skriftlig aftale. Risikoen for varen går over til køberen når varen er overtaget af køberen i henhold til aftalen. Hvis køberen undlader at overtage en vare som er stilet til hans eller hendes rådighed efter aftalen, har køberen stadigvæk risikoen for tab eller skade som ikke skyldes egenskaber ved varen selv.

Vi tilbyder gratis levering ved køb over 5.000 kr inkl. moms.

En forgæves kørsel og genlevering koster 300 kr.+ moms / 450 kr. inkl. moms, uanset om det er til en privat eller erhvervs adresse.

Du kan finde mere information om de enkelte fragtomkostninger her: sono.dk/leveringstid

 

FORTRYDELSESRET

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Hvis du har købt flere varer, kan du vælge kun at fortryde en del af leveringen.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du;

Har modtaget din vare eller den person, du har valgt, har modtaget den.

Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Hvis du har bestilt flere varer hos os, og varerne ikke leveres samtidig, løber din fortrydelsesfrist først fra modtagelsen af den sidste vare i ordren.

Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsdag, forlænges fristen til den efterfølgende hverdag.

 

Undtagelser til fortrydelsesretten

Det er ikke alle varer, som du kan fortryde og returnere. Varer, der skal specialfremstilles eller som bærer et personligt præg er ikke omfattet af fortrydelsesretten.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg vil fortryde?

Hvis du ønsker at fortryde dit køb, skal du inden fortrydelsesfristen udløber give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Du kan give os meddelelse ved enten at sende en mail til support@sono.dk eller benytte nedenstående standardfortrydelsesformular.  

I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, samt om du ønsker at returnere hele eller dele af dit køb.

 

Returnering af varen og betaling af returomkostninger

Når du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb, skal du sende eller aflevere varen til Sono Danmark A/S, Thrigesvej 37a, 7430 Ikast.

Returneringen af varen skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at returnere varen.

Du skal selv betale omkostningerne i forbindelse med din returnering.

Varer som f.eks. møbler kan ikke returneres med almindelig post. De forventede returneringsomkostninger for sådanne varer kan oplyses af kundeservice.

 

Tilbagebetaling af købssummen ved fortrydelse

Hvis du fortryder hele dit køb, refunderer vi den fulde købesum til dig.

Vi refunderer købssummen uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet. Tilbagebetalingen vil foregå med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har accepteret en anden tilbagebetalingsform. Tilbagebetaling sker altid gebyrfrit for dig.

Vi har dog ret til at tilbageholde købssummen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varen er sendt eller leveret tilbage til os.

 

Emballage og varens stand ved tilbagelevering

Når du returnerer en vare til os, skal du tilbagelevere den i original emballage. Du har ret til at åbne emballagen for at kontrollere eller afprøve varen, men hvis emballagen mangler eller er ødelagt, er der tale om en værdiforringelse, som kan medføre, at vi fradrager et beløb i købssummen svarende til værdiforringelsen, inden købssummen tilbagebetales.

For så vidt angår selve varen, hæfter du kun for en eventuel forringelse af produktets værdi, hvis du har benyttet produktet på en måde, der går udover, hvad der er nødvendigt for at kontrollere varens stand eller dens egenskaber.

Det er dit eget ansvar at sikre, at varen er forsvarligt indpakket, når du sender den retur. Du bærer nemlig selv risikoen for varen, indtil vi har modtaget den.

 

REKLAMATION

Som kunde har du ifølge købeloven en 2 års reklamationsret, hvis varen har en mangel. Det betyder, at du som udgangspunkt har ret til at få varen repareret eller ombyttet. Hvis ikke reparationen kan ske inden for rimelig tid, kan du efter omstændighederne i stedet få et afslag i prisen eller få købesummen tilbage. 

 

Hvordan reklamerer jeg?

Hvis du ønsker at reklamere over en mangel, skal du inden for rimelig tid sende en mail til vores kundeservice support@sono.dk. Vi anbefaler dig at reklamere til os hurtigst muligt efter du har opdaget manglen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Send os gerne et billede af produktet sammen med beskrivelsen af fejlen.

Bliver din reklamation godkendt, fremsender vi et nyt produkt og forestår booking af fragt til afhentning på en aftalt dag, så du kan returnere produktet uden omkostninger for dig. Hvis det aftales at du selv skal stå for booking af fragten, skal du sikre dig, at du modtager en kvittering, så vi kan refundere dine rimelige fragtomkostninger.

Ved returneringen af varen, skal du sørge for, at varen er forsvarligt emballeret.

 

KLAGEMULIGHEDER  

Ønsker du at klage over et køb fra vores webshop, skal du i første omgang sende en mail til vores kundeservice support@sono.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning sammen, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus her: https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage, skal du angive vores e-mail adresse support@sono.dk.

 

Standardfortrydelsesformular

 

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

- Til Sono Danmark A/S, Thrigesvej 37a, 7430 Ikast:

 

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

 

- Bestilt den (*) /modtaget den (*)

 

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

 

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

 

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (Kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

 

- Dato

 

(*) Det ikke relevante udstreges

Handelsbetingelser til virksomheder med CVR-nr og det offentlige

B2B

 

Salgs- og leveringsbetingelser til virksomheder med CVR-nr og det offentlige

 

Sælger er:

Firmanavn:         Sono Danmark A/S

Adresse:              Thrigesvej 37a, 7430 Ikast

E-mail:                support@sono.dk

Telefon:              9725 2888

CVR:                    29153205

 

Køber er den virksomhed, tilkendegivet ved virksomhedens CVR eller EAN-nummer, det bestilles på vegne af. Sælger forudsætter at den som foretager en bestilling på vegne af en virksomhed som har bemyndigelse til det. Sælger kan ikke stå til ansvar hvis dette ikke er tilfældet. Sælger omtales i det følgende som “SONO”, “sælger”, “vi”, “os”, ”vor” eller “vores”. Køber bliver i det følgende benævnt “køber”, “du”, “dig”, “din“ eller “dit”.

Tilbud og ordrebekræftelse

 Sælgers tilbud er kun gældende i 7 dage beregnet fra den dag tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder Sælgers tilbud automatisk. Sælgers tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side.

 

Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende ydelse.

 

Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

 

En ordre er først bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse via mail eller  brev.

 

Priser og leveringssted

 Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende pris på sono.dk, shop.sono.dk eller af den fremsendte ordrebekræftelse.

 

Levering foregår ab fabrik. Hvis ikke andet er aftalt, gælder Incoterms 2020, DAP (Delivery at Place) modtagerens adresse på gadeniveau, ”dør-til-dør”. Montage eller anden godshåndtering på modtagerens adresse, er ikke inkluderet medmindre dette er specificeret i en skriftlig aftale. Risikoen for varen går over til køberen når varen er overtaget af køberen i henhold til aftalen. Hvis køberen undlader at overtage en vare som er stilet til hans eller hendes rådighed efter aftalen, har køberen stadigvæk risikoen for tab eller skade som ikke skyldes egenskaber ved varen selv.

 

Leveringstid er vores afsendelses dato fra centrallager i Danmark, Norge eller Sverige eller fra underleverandør i Europa. Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Hvis Sælger bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

 

Sælger kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. Sælger kan endvidere kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra Sælgers side forudsat at Køber kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen.

 

Fragt, forsikringer mm.

 De i tilbuddet anførte priser er ab fabrik (Incoterms 2020) og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Sælger kan justere priserne.

En forgæves kørsel og genlevering koster 300 kr.+ moms / 450 kr. inkl. moms, uanset om det er til en privat eller erhvervs adresse.

 

Betaling

 Sælgers betalingsbetingelser er 20 dage netto fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt.

 

Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, opkræves rykkegebyr på 100 kr. pr. rykker plus morarente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Sælger er berettiget til at at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

 

For udstedelse af papirfaktura pålægges et fakturerings- og administrationsgebyr på 100 kr.

 

 

Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

 Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.

 

Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Sælgers samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

 

 

Annullering og ændring af ordrer

 Efter Sælger har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

Vælger Køber alligevel at annullere ordren, er Køber forpligtet til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste.

 

Undersøgelsespligt og reklamation

 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler. Vær ekstra opmærksom på om varen er blevet skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen/emballage er skadet under transport, SKAL dette påskrives fragtbrevet ved modtagelse af varen. Bed chaufføren eller udleveringsstedet om at signere. Meld skaden skriftligt til os omgående og inden 7 dage med dokumentation i form af billeder. Skader som ikke er anmærkes på fragtbrevet ved modtagelse berettiger ikke til ombytning eller erstatning.

 

Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give Sælger besked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter at Køber burde have opdaget manglen og senest 2 år efter levering har fundet sted.

 

Undlader Køber, at underrette Sælger straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Sælger.

 

 

Mangler

Sælger påtager sig i en periode på 24 måneder efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen.

 

Sælger har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

 

Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten.

 

Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks efter, at manglen er konstateret.

 

Efter at Sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Sælger afhjælpe manglen.

 

Kan Køber selv udføre afhjælpningen på virksomhedens adresse, er Sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

 

Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Sælgers disposition medmindre andet er aftalt mellem parterne.

 

Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 36 måneder efter levering til Køber.

 

 

Ansvarsbegrænsninger

Sælger erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Købers samlede betaling for varen.

Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

 

 

Produktansvar

Sælger er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.

 

Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.

 

Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

 

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den ophører.

 

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i pkt. 11.2 nævnte omstændigheder.

 

 

Afgørelse af tvister

Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.

 

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne at finde en mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen retten på det sted, hvor Sælger har sit forretningsmæssige hjemsted.